IMAGE
IMAGE
همتی از خیر نیک اندیش تایبادی
دوشنبه, 12 مهر 1395
  همتی نیک از خیر نیک اندیش تایبادی به حوزه سلامت شهرستان   در تاریخ 8 مهر ماه 1395 و در روزهای ابتدائی راه اندازی مجمع خیرین سلامت شهرستان... ادامه مطلب...
IMAGE
راه اندازی مجمع خیرین سلامت تایباد
پنج شنبه, 25 شهریور 1395
تشکیل و راه اندازی مجمع خیرین سلامت در                                     شهرستان تایباد   مقام معظم رهبری: "کار مجمع خيرين تامين سلامت،... ادامه مطلب...