اهداف «مجمع»

     
 

 
 

اهداف مجمع خيرين سلامت استان خراسان رضوي

  1. كمك به نيازمندان در رابطه با تأمين هزينه اعمال جراحي،ويزيت پزشك و تأمين دارو .
  2. كمك به بيماران صعب العلاج:سرطاني ، نيازمند پيوند و غيره جهت تأمين تجهيزات و امكانات درماني .
  3. كمك به بيماريهاي خاص و نادر : تالاسمي، هموفيلي، ام اس، گوشه،‌دوشن و .....  .
  4. كمك به تأمين تجهيزات و پروتزهاي لازم جهت جراحي هاي بيماران معلول و رفع نواقص حركتي آنان .
  5. كمك به كليه نيازمنداني كه توانايي تأمين مخارج درماني خود را ندارند .
  6. همياري در احداث، تكميل، ترميم و تجهيز مراكز بهداشتي و درماني استان بويژه در مناطق محروم .
  7. ارتباط و تعامل با خيريه‌ها و سازمانهاي بين‌المللي در زمينه سلامت .
  8. تقويت و توسعه برنامه هاي مددكاري بمنظور حمايت از اقشار آسيب پذير و كم درآمد جامعه .
  9. تلاش در جهت هماهنگي و وحدت رويه فعاليتهاي موسسات خيريه در حوزه سلامت .
 
 


شماره حساب مجمع خیرین سلامت استان خراسان رضوی:

 
 

بانك رفاه کارگران، شعبه بیمارستان قائم(عج)مشهد

کد شعبه: 950

شماره حساب: 555555555550 

شماره حساب جاری: 223748365

شماره كارت: 6113-8550-6318-5894

شماره حساب شبا: IR220130100000555555555550