همتی دیگر از یک خیر نیک اندیش گمنام

همتی دیگر از یک خیر نیک اندیش گمنام


اهدای دو دستگاه  CUSA و لیگاشور به بیمارستان منتصریه مشهد

 

خیر نیک اندیش و بزرگوار تهرانی در اقدامی خداپسندانه، دو دستگاه CUSA (دستگاه برش کبد) و لیگاشور(دستگاه پیوند پانکراس) که هرکدام نقش مؤثری در پیوند کبد بیماران، توسعه خدمات دانشگاه و راه اندازی خدمات جدید را دارند به مبلغ 2.5 میلیارد ریال خریداری و به بیمارستان منتصریه (مرکز دیالیز و پیوند اعضاء) اهدا نمودند

این خیر معزز که نمیخواهد نامش عنوان گردد؛ این اقدام خود را از طریق یکی از همکاران محترم بهداشت (جناب آقای مهندس وزیری) که خود همواره در امور خیر مشارکت داشته و واسطه امور خیر می گردد انجام داده اند

با توجه به اینکه بسیاری از بیماران کبدی مراجعه کننده به این مرکز جزء اقشار ضعیف جامعه می باشند اهدای این دو دستگاه به این بیمارستان موجب بهبود ارائه خدمات و رضایتمندی بیماران خواهد گردید


مجمع خیرین سلامت استان، ضمن قدردانی از این عمل نیک و خداپسندانه، از درگاه حضرت حق برای این عزیزان و تمامی خیرین عزیز آرزوی سلامتی و توفیق تداوم امور خیر را دارد