اهدای 23 تخت به بخش دیالیز کاشمر در سال 96

 

اهدای 23 تخت دیالیز به ارزش یک میلیارد و پانصدمیلیون ریال

به بخش دیالیزکاشمر

   
 

دکتر یزدانی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان کاشمر و عضو مجمع خیرین سلامت شهرستان گفت: انجمن حمایت از بیماران کلیوی شهرستان کاشمر به جهت رفاه حال بیماران دیالیزی، تعداد 23 تخت تمام اتوماتیک برقی سه شکن به ارزش یک میلیارد و پانصد میلیون ریال به بخش دیالیز بیمارستان شهید مدرس(ره) شهرستان کاشمر اهدا نمود.

 

دکتر یزدانی از اقدام خداپسندانه  آقایان مهدی شکراللهی و  دکتر امید رضا میرجردوی مدیر عامل انجمن حمایت از بیماران کلیوی که مسبب این کار خیر بوده اند و همچنین مردم خیراندیشی که همیشه حامی این انجمن  و مجمع خیرین سلامت شهرستان کاشمر می باشند، تقدیر و تشکر نمود.