کمک ۹۰۰میلیون ریالی بانوی کاشمری به حوزه سلامت

 

کمک ۹۰۰میلیون ریالی بانوی کاشمری به حوزه سلامت در سال 96

 
 

رییس مجتمع عالی سلامت کاشمر از کمک ۹۰۰ میلیون ریالی بانوی خیر حاجیه خانم تاجور میر جردوی به حوزه سلامت این شهرستان خبر داد.

به گزارش مجمع خیرین سلامت شهرستان، حاجیه خانم تاجور میر جردوی در اقدامی خداپسندانه این مبلغ را به یاد بود ‌پسرش ابوالفضل فیض عارفی و همسر این مرحوم، شادروان  محدثه فکور اهدا کرده است.

این مبلغ اهدایی برای ساخت بخش ام ار آی بیمارستان حضرت ابوالفضل(ع) هزینه شده است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان کاشمرضمن قدردانی از این عمل نیک و خداپسندانه گفت: ازبدو فعالیت مجمع خیرین سلامت در این شهرستان بیش از ۹۰ میلیارد ریال برای خرید تجهیزات، بهسازی، ایجاد و توسعه فضاهای درمانی و بهداشتی کمک شده است