اساسنامه مجمع خیرین سلامت کشور

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

بسمه تعالی

فصل اول ـ کلیات و اهداف

 

 فصل اول ـ کلیات و اهداف

 

 

 ماده  1 :

نام سازمان مردم نهاد مورد نظر مجمع خیرین سلامت کشور است که در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار  " مجمع " نامیده می شود .

ماده 2 :

نوع فعالیت : کلیه فعالیت های مجمع غیر سیاسی و غیر انتفاعی و غیر دولتی بوده و با عنوان سازمان خیریه در موضوع بهداشت و درمان با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود .

ماده 3 :

محدوده فعالیت مجمع در سطح ملی است .

ماده 4 :

محل : مرکز اصلی مجمع در استان : تهران ـ شهرستان تهران به نشانی : تهران ـ ابتدای خیابان سهرودی شمالی ـ نبش میدان شهید قندی ـ پلاک 20 ـ طبقه دوم واقع است و در صورت لزوم می تواند پس از کسب مجوز از مرجع صدور پروانه برابر مقررات در سایر نقاط داخل یا خارج کشور شعبه یا دفتر نمایندگی ایجاد نماید .

ماده 5 :

تابعیت : مجمع تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند .

ماده 6 :

مدت فعالیت مجمع از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود می باشد .

ماده 7 :

دارایی اولیه مجمع اعم از منقول و غیر منقول مبلغ 10000000 ریال می باشد که از سوی هیئت مؤسس تماماً پرداخت شده و در اختیار مجمع قرار گرفته است .

ماده 8 :

هیئت مؤسس مجمع اشخاصی هستند که برای تهیه مقدمات تشکیل قیام نموده اند و بعد از تأسیس تحت عنوان مؤسس مسئولیتی نخواهند داشت .

 ماده 9 :

اهداف مجمع عبارتند از :

الف : کلیات

فراهم آمدن امکان شناسایی و ساماندهی خیرین سلامت کشور و برنامه ریزی برای بهره گیری صحیح از  کمکها ، مشارکتهای مردمی و هدایت کمکها به اولویتهای ملی در حوزه سلامت .

ب : روش اجرای هدف

احداث ، تکمیل ، ترمیم ، تجهیز و همیاری در امر مراکز بهداشتی و درمانی کشور مورد تأیید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 2ـ همیاری در اداره ، مددکاری و توسعه برنامه های مراکز آموزشی ، درمانی ، تحقیقاتی و پژوهشی مورد تأیید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 3ـ تلاش در جهت ایجاد هماهنگی و وحدت رویه و حمایت معنوی و قانونی از فعالیتهای مؤسسات خیریه در بخش سلامت کشور . چنانچه اجرایی نمودن مواردی از اهداف نیازمند کسب مجوز از دستگاه خاصی باشد اقدام پس از کسب مجوز صورت می گیرد .

ماده 10:

شرایط عضویت : 1ـ تابعیت جمهوری اسلامی 2ـ پذیرش اساسنامه 3ـ اشتهار حرفه ای 4ـ التزام به قانون اساسی 5ـ پرداخت حق عضویت 6ـ موافقت هیئت مدیره

انواع عضویت :

رسمی :کسانی که دارای شرایط عضویت هستند ایشان دارای حق رأی و کاندیداتوری هستند .

غیررسمی : افرادی که فاقد شرایط عضویت هستند ولیکن می توانند در پیشبرد اهداف مثمر ثمر واقع شوند ایشان فاقد حق رأی و کاندیداتوری در هیئت مدیره و بازرسی هستند .