امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
 

 

 
 

                                              اعضای مجمع خيرين سلامت شهرستان تربت جام

 
         
         
 

 

 
 

رئیس مجمع:غلامحسین خانلری

 

نایب رئیس مجمع:عبدالرحمن جامي الاحمدي

 
         
 

 

 
  مدیر اجرايي :محمودجامی ریزه ئی
  بازرس مجمع :حسن جان نثار احمدی  
         
 

 

 

 
 

      عضو مجمع خيرين سلامت:دکتر حوران احمدی

 

        عضومجمع خيرين سلامت:حبيب مريد احمدي

 
         
 

 

 
 

     عضو مجمع خيرين سلامت:حسن جامي الاحمدي

 

                  بازرس مجمع:احمد جوانمرد

 
         
 

 

 
  خزانه دار:محمدیوسف بدری احمدی  

       عضو مجمع خيرين سلامت:عبدالقادر سرفرازي

 
         
 

 

 
 

     عضو مجمع خيرين سلامت:خليل عسگر نصيري

 

       عضو مجمع خيرين سلامت:صادق ميرآخوندي

 
         
 

 

 
 

   عضو مجمع خيرين سلامت:دکتر محمد رضا حنیفی

 

     عضو مجمع خيرين سلامت:محمد حسن خاكي

 
         
 

 

 

 
 

      عضو مجمع خيرين سلامت:محمدعلی نظافت

 

 

 

 
         

//