ساخت استراحتگاه همراهیان بیمار به همت خیرین تربت جامی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

ساخت استراحتگاه همراهیان بیمار به همت خیرین تربت جامی

 

به همت مجمع خیرین سلامت تربت جام، استراحتگاه همراهیان بیمار

به مساحت ۱۴۰متر مربع  ساخته و آماده افتتاح وبهره برداری گردید.