راه اندازی بخش سونوگرافی بیمارستان شهرستان به همت خیر مه ولاتی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

راه اندازی بخش سونوگرافی بیمارستان شهرستان به همت خیر مه ولاتی

بههمت خیّر محترم حاج حسنعلی آخوندی با هزینه 700میلیون ریال بخش سونوگرافی بیمارستان امام رضا (ع) راه اندازی گردید

 

ضمن تقدیر از این عمل نیک، از درگاه حضرت حق برای ایشان سلامتی و توفیقات روزافزون را خواستاریم.