راه اندازی بخش دیالیز بیمارستان شهرستان به همت خیر مه ولاتی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

راه اندازی بخش دیالیز بیمارستان شهرستان به همت خیر مه ولاتی

به همت خیّر محترم حاج محمود محمد زاده و به یادبود پدر بزرگوارشان حاج علی جمعه محمدزاده(کیانی) با هزینه 1800 میلیون ریال،بخش دیالیز بیمارستان امام رضا (ع) راه اندازی گردید

ضمن تقدیر از این عمل خداپسندانه،از درگاه حضرت حق برای ایشان،سلامتی و برای پدر بزرگوارشان مغفرت و علو درجات خواستاریم.